måndag 11 juni 2012

Tema #11

Många röriga bilder blev det!! Dags för nya kameratag:
1999 brann stora delar av Tyresta Nationalpark ner. Allt var svart - klätt i sot.
På ett decennium har reservatets naturkrafter dolt många av eldens spår - men inte alla!.
Nästa tema: ELD
Next theme: FIRE

Några synonymer på ordet ELD:
1 låga, flamma, glöd; brand, vådeld, eldsvåda brasa, bål, fyr, härd, futt; temperament, livlighet, värme, hetta, brio, brinnande iver, lidelse, hänförelse, intensitet; fatta eld börja brinna; bli eld och lågor bli mycket entusiastisk, bli full av hänförelse 2 skottlossning, salva, eldgivning, beskjutning; strid, kamp.